Strona startowa


Miło mi powitać Szanownych Państwa na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Zapraszam do gminy, gdzie znajdują się prawdziwe "perły" historyczne i turystyczne - średniowieczne grodzisko i gród stożkowy, zbory ariańskie, piękne zabytkowe kościoły
i unikatowe wykopaliska archeologiczne. Mogą Państwo nacieszyć wzrok cudowną przestrzenią naturalną, wzgórzami
i pagórkami harmonijnie przeplatającymi się z dolinami.
Maria Kasperek Wójt Gminy Czarnocin

INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARCIA PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Dodał : ascom Data: 2020-05-03 19:57:43 (czytane: 106)

Drodzy Rodzice, od 6 maja mają zostać otwarte przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, jednak decyzja ta należy do organu prowadzącego. W związku z powyższym zobowiązałam dyrektorów naszych placówek oświatowych do pozyskania informacji, jakie są Państwa deklaracje co do powrotu dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

Z regionu
Aktualności
Sport
Kultura, rozrywka
Polityka

Bardzo krótki termin na przygotowanie placówek na otwarcie, troska o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci i pracowników placówek sprawia, że ta decyzja nie jest łatwa. Trzeba mieć na uwadze, że działalność placówek zostanie wznowiona tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będzie pewność, że spełnione zostaną wymogi bezpieczeństwa.

Jeśli zapadnie decyzja o otwarciu naszych placówek, będziemy musieli uwzględnić wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, które obligują nas m.in. do przygotowania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa, w tym procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia. Proszę, aby zapoznali się Państwo z wyżej wspomnianymi wytycznymi: https://www.gov.pl/web/edukacja/otwieramy-przedszkola-od-6-maja

Podkreślam też, że mówimy tylko o zajęciach opiekuńczych - podstawa programowa wychowania przedszkolnego będzie w dalszym ciągu realizowana zdalnie.

Przypominam, że w sytuacji, kiedy przedszkole czy oddział przedszkolny są zamknięte na mocy decyzji jednostki samorządu terytorialnego, rodzicom dzieci przysługuje zasiłek opiekuńczy wypłacany na dotychczasowych zasadach.

Dowóz dzieci własnym transportem.

Będę Państwa na bieżąco informować o podjętych decyzjach i ustaleniach dokonanych w porozumieniu z dyrektorami placówek.

                                                                                                                  Wójt Gminy Czarnocin

                                                                                                                         Maria Kasperek

Kalendarz

ue_stopka.jpg