Strona startowa


Miło mi powitać Szanownych Państwa na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Zapraszam do gminy, gdzie znajdują się prawdziwe "perły" historyczne i turystyczne - średniowieczne grodzisko i gród stożkowy, zbory ariańskie, piękne zabytkowe kościoły
i unikatowe wykopaliska archeologiczne. Mogą Państwo nacieszyć wzrok cudowną przestrzenią naturalną, wzgórzami
i pagórkami harmonijnie przeplatającymi się z dolinami.
Maria Kasperek Wójt Gminy Czarnocin

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Dodał : GS Data: 2020-01-21 07:30:24 (czytane: 152)

NABÓR WNIOSKÓW O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO OD 3 LUTEGO DO 2MARCA 2020r.

Z regionu
Aktualności
Sport
Kultura, rozrywka
Polityka

Wójt Gminy Czarnocin informuje, że każdy rolnik, który chce skorzystać z możliwości odzyskania części pieniędzy wydanych na olej napędowy wykorzystywany do produkcji rolnej może  złożyć  wniosek  o  zwrot  podatku  akcyzowego  zawartego  w  cenie  oleju  napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2020 r. w terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. Do wniosku o zwrot podatku dołącza się :
•  faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. (zwrot przysługuje za olej oznaczony kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48, kodem CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19 oraz CN 3826 00),
•  dokument  wydany  przez  kierownika  biura  powiatowego  Agencji  Restrukturyzacji  i Modernizacji  Rolnictwa  zawierający  informacje  o  liczbie  dużych  jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej  siedziby  stada  tego  producenta,  w  ostatnim  dniu  każdego  miesiąca  roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku akcyzowego.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. stanowi sumę: 100,00 zł x ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła Stawka zwrotu podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2020 r. wynosi 1 zł na 1 litr oleju. Pieniądze będą wypłacane w terminie do 30 kwietnia 2020 r. przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku.
Druki  wniosków  o  zwrot  podatku  akcyzowego  zawartego  w  cenie  oleju  napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  oraz wszelkie informacje można uzyskać w   pokoju nr 12 w godzinach pracy Urzędu tj. od 7  - 15 ( osoba do kontaktu Marta Sady ) oraz na stronie internetowej www.czarnocin.com.pl


 ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA :
- WNIOSEK
- ZESTAWIENIE FAKTUR
- OŚWIADCZENIE O DZIERŻAWACH
- OŚWIADCZENIE O KODACH KPD

Kalendarz

ue_stopka.jpg