Strona startowa


Miło mi powitać Szanownych Państwa na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Zapraszam do gminy, gdzie znajdują się prawdziwe "perły" historyczne i turystyczne - średniowieczne grodzisko i gród stożkowy, zbory ariańskie, piękne zabytkowe kościoły
i unikatowe wykopaliska archeologiczne. Mogą Państwo nacieszyć wzrok cudowną przestrzenią naturalną, wzgórzami
i pagórkami harmonijnie przeplatającymi się z dolinami.
Maria Kasperek Wójt Gminy Czarnocin

Informacja dla rolników w sprawie suszy

Dodał : GS Data: 2018-06-21 15:29:15 (czytane: 366)

Zgodnie z komunikatem Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach na terenie Gminy Czarnocin wystąpiło zagrożenie suszą dla gleb z kategorii I i II obejmujące: zboża ozime, zboża jare, krzewy owocowe, truskawki.

Z regionu
Aktualności
Sport
Kultura, rozrywka
Polityka

Wyjaśnienia dotyczące kategorii gleb.

Zróżnicowanie przestrzenne pokrywy glebowej w Polsce według kategorii glebowych o różnej podatności na suszę - gleby bardzo lekkie (bardzo podatne), gleby lekkie (podatne), średnie (średnio podatne), ciężkie (mało podatne).

Kategoria I - Bardzo lekka, grupa granulometryczna:

piasek luźny - pl
piasek luźny pylasty - plp
piasek słabo gliniasty - ps
piasek słabo gliniasty pylasty – psp


Kategoria II - Lekka, grupa granulometryczna:

piasek gliniasty lekki - pgl
piasek gliniasty lekki pylasty - pglp
piasek gliniasty mocny - pgm
piasek gliniasty mocny pylasty – pgmp

Kategoria III - Średnia, grupa granulometryczna:

glina lekka - gl
glina lekka pylasta - glp
pył gliniasty - płg
pył zwykły - płz
pył piaszczysty – płp

glina średnia - gs
glina średnia pylasta - gsp
glina ciężka - gc
glina ciężka pylasta - gcp
pył ilasty - płi
ił - i
ił pylasty – ip

podatność gleb na suszę dla danych kategorii (w tym I i II) na terenie Gminy Czarnocin szczegółowiej obrazuje załączona mapa.

W związku z powyższym rolnicy, którzy ponieśli szkody w  uprawach w wyniku wystąpienia ww. niekorzystnego zjawiska atmosferycznego mogą składać wnioski do Urzędu Gminy w Czarnocinie o oszacowanie szkód  do  29.06.2018 r.

Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku o płatności składanego do ARiMR w ramach wsparcia bezpośredniego. Dodatkowe informacje  w powyższej sprawie można uzyskać w U.G. w Czarnocinie.

 WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD POWSTAŁYCH W WYNIKU NIEKORZYSTNEGO ZJAWISKA ATMOSFERYCZNEGO W GOSPODARSTWIE - pobierz

Załącznik do wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie - pobierz

 

mapasusza_1.jpg

Kalendarz

ue_stopka.jpg