Strona startowa


Miło mi powitać Szanownych Państwa na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Zapraszam do gminy, gdzie znajdują się prawdziwe "perły" historyczne i turystyczne - średniowieczne grodzisko i gród stożkowy, zbory ariańskie, piękne zabytkowe kościoły
i unikatowe wykopaliska archeologiczne. Mogą Państwo nacieszyć wzrok cudowną przestrzenią naturalną, wzgórzami
i pagórkami harmonijnie przeplatającymi się z dolinami.
Maria Kasperek Wójt Gminy Czarnocin

INFORMACJA

Dodał : GS Data: 2019-08-14 08:19:03 (czytane: 188)

Wójt Gminy Czarnocin informuje, że z uwagi na ogłoszenie przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach suszy rolniczej na terenie Gminy Czarnocin, wszczęta zostaje procedura związana z szacowaniem szkód w gospodarstwach rolnych.

Z regionu
Aktualności
Sport
Kultura, rozrywka
Polityka

Zgodnie z raportami instytutu zagrożenie suszą na terenie gminy dotyczy:

Zbóż ozimych, zbóż jarych, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, ziemniak, burak cukrowy, chmiel, tytoń, warzywa gruntowe, krzewy owocowe, drzewa owocowe , truskawki, rośliny strączkowe

NA I i II KATEGORII GLEBY ( PIASKI, PIASEK GLINIASTY)

Kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, tytoń, krzewy owocowe, rośliny strączkowe

NA III KATEGORII GLEBY ( GLINA LEKKA, GLINA PYLASTA)

Krzewy owocowe

NA IV KATEGORII GLEBY (GLINA ŚREDNIA, GLINA CIĘŻKA, IŁ PYLASTY)

WAŻNE – SZACOWANIU PODLEGAJĄ TYLKO UPRAWY Z KTÓRYCH NIE ZEBRANO JESZCZE PLONÓW.

We wniosku obowiązkowo należy podać:

- dane producenta

- rodzaj uprawy (należy podać wszystkie uprawy występujące w gospodarstwie na terenie Gminy Czarnocin w 2019 r. zgodnie z wnioskiem o przyznanie płatności obszarowych , również te w których strat nie było) jeżeli uprawy występują na innych gminach, to w celu oszacowania szkody należy złożyć wniosek w gminie właściwej dla położenia gruntów.

- powierzchnię upraw w rozbiciu na działki

- stopień szkód w %

- informację o ubezpieczeniu

- informację o powierzchni gospodarstwa ogółem

- informację czy rolnik posiada grunty w innych gminach i czy złożył tam wniosek

NIEKOMPLETNE WNIOSKI NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJE SIĘ , ŻE JEŻELI ROLNIK DEKLAROWAŁ STRATĘ W UPRAWIE SPOWODOWANĄ DESZCZEM NAWALNYM, STRATY SPOWODOWANE SUSZĄ W TEJ SAMEJ UPRAWIE ŁĄCZNIE NIE MOGĄ BYĆ WIĘKSZE NIŻ 100%

WNIOSKI BĘDĄ PRZYJMOWANE OD 16.08.2019 DO 29.08.2019

INFORMACJA W URZĘDZIE GMINY LUB POD NR. TEL. 41 3512028 W. 222

ZAŁĄCZNIKI:

WNIOSEK - pobierz

RODO - pobierz

ZAŁĄCZNIK - pobierz

Więcej informacji na stronie: http://susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/

Kalendarz

ue_stopka.jpg