Strona startowa


Miło mi powitać Szanownych Państwa na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Zapraszam do gminy, gdzie znajdują się prawdziwe "perły" historyczne i turystyczne - średniowieczne grodzisko i gród stożkowy, zbory ariańskie, piękne zabytkowe kościoły
i unikatowe wykopaliska archeologiczne. Mogą Państwo nacieszyć wzrok cudowną przestrzenią naturalną, wzgórzami
i pagórkami harmonijnie przeplatającymi się z dolinami.
Maria Kasperek Wójt Gminy Czarnocin

Informacja

Dodał : GS Data: 2019-04-02 13:14:11 (czytane: 85)

Wójt Gminy Czarnocin informuje, że na wniosek Rady Gminy oraz sołtysów Urząd Gminy w Czarnocinie przeprowadza aktualizację deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Z regionu
Aktualności
Sport
Kultura, rozrywka
Polityka

W związku z powyższym prosi się o uzupełnienie deklaracji i dostarczenie do Sołtysa wsi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Przypomina się, że za rzetelne uzupełnienie deklaracji odpowiada właściciel/zarządca posesji.

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje:

1) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec;

2) od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne.

W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania - począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

Wysokość opłat na dotychczasowym poziomie, t.j.:

- 7zł od jednej osoby zamieszkującej w gospodarstwie domowym, jeżeli odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny;

- 14zł od jednej osoby zamieszkującej w gospodarstwie domowym, jeżeli odpady komunalne zbierane są w sposób nieselektywny;

- 20,00zł od przedsiębiorców, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

- 40,00zł od przedsiębiorców, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Przypomina się również o obowiązkach właścicieli nieruchomości, w celu zachowania właściwych warunków bezpieczeństwa:

- czyszczenia przewodów kominowych, szczególnie w sezonie grzewczym;

- umieszczeniu numeru domu, w widocznym miejscu na budynku lub ogrodzeniu posesji;

- szczepieniu psów oraz przetrzymywania ich na ogrodzonej posesji bądź na uwięzi.

Kalendarz

ue_stopka.jpg