Strona startowa


Miło mi powitać Szanownych Państwa na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Zapraszam do gminy, gdzie znajdują się prawdziwe "perły" historyczne i turystyczne - średniowieczne grodzisko i gród stożkowy, zbory ariańskie, piękne zabytkowe kościoły
i unikatowe wykopaliska archeologiczne. Mogą Państwo nacieszyć wzrok cudowną przestrzenią naturalną, wzgórzami
i pagórkami harmonijnie przeplatającymi się z dolinami.
Maria Kasperek Wójt Gminy Czarnocin

Afrykański pomór świń (ASF) ważne informacje dla rolników

Dodał : k_adamczyk Data: 2021-08-04 18:27:42 (czytane: 225)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej informuje, że od dnia 20 lipca 2021 r. powiat kazimierski został zaliczony do obszaru objętego ograniczeniami I kolor niebieski zgodnie z Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2021/1205 z dnia 20 lipca 2021 r.

Z regionu
Aktualności
Sport
Kultura, rozrywka
Polityka

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej informuje, że od dnia 20 lipca 2021 r. powiat kazimierski został zaliczony do obszaru objętego ograniczeniami I  kolor niebieski zgodnie z Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2021/1205 z dnia 20 lipca 2021 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego  (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.
1. Na terenie obszaru ochronnego istnieje obowiązek natychmiastowego zgłoszenia do Powiatowego Lekarza Weterynarii każdego przypadku padnięcia świń w gospodarstwie (przed oddaniem zwłok świni do utylizacji) oraz przypadków podejrzenia wystąpienia afrykańskiego pomoru świń.

W przypadku podejrzenia ASF u świń należy:
1.    Zgłosić wszelkie niepokojące oznaki i objawy nasuwające podejrzenie choroby Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii lub lekarzowi weterynarii opiekującemu się stadem.
2.    Pozostawić zwierzęta w miejscu przebywania.
3.    Nie wywozić z gospodarstwa zwierząt, zwłok zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego, ściółki, paszy i sprzętu.
4.    Uniemożliwić osobą postronnym dostęp do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się zwierzęta podejrzane o zakażenie lub chorobę.
2. Wraz z publikacją rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń, dotyczące zasad przemieszczeń świń, materiału biologicznego oraz świeżego mięsa i produktów mięsnych pochodzących od świń, przekazuję następujące wytyczne
•    Nowe zasady bioasekuracji ASF w obszarach objętych ograniczeniami. Ulotka informacyjna nowe zasady asf bioasekuracja
•    Wytycznie dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracyjnych w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika II RWK 2021/ 605 z dnia 7 kwietnia 2021. Wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji
•    Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie 50 sztuk średniorocznie, nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt, i produkcji pasz spoza gospodarstwa. Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie 50 sztuk średniorocznie. 
 
•    Lista kontrolna ASF na obszarach wymienionych w załączniku I do RWK 2021/ 605/ UE. Lista kontrolna SPIWET - ASF.

Wobec gospodarstw, które nie umieszczają na rynku świń i produktów pochodzących od świń lub nie przemieszczają świń poza obszar objęty ograniczeniami, w którym same się znajdują, w dalszym ciągu i w pełnym zakresie należy stosować przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.


Kalendarz

ue_stopka.jpg