Strona startowa


Miło mi powitać Szanownych Państwa na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Zapraszam do gminy, gdzie znajdują się prawdziwe "perły" historyczne i turystyczne - średniowieczne grodzisko i gród stożkowy, zbory ariańskie, piękne zabytkowe kościoły
i unikatowe wykopaliska archeologiczne. Mogą Państwo nacieszyć wzrok cudowną przestrzenią naturalną, wzgórzami
i pagórkami harmonijnie przeplatającymi się z dolinami.
Maria Kasperek Wójt Gminy Czarnocin

78 rocznica Zbrodni Katyńskiej

Dodał : GS Data: 2018-04-16 11:38:26 (czytane: 196)

W niedzielę 15 kwietnia 2018 r. Gmina Czarnocin uczciła 78 rocznicę Zbrodni Katyńskiej oraz 8 rocznicę Katastrofy Smoleńskiej. W Kościele Parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Czarnocinie odprawiona została Msza Święta pod przewodnictwem ks. Proboszcza Adama Kornalskiego w intencji ofiar Zbrodni Katyńskiej z 1940 r. oraz Katastrofy Lotniczej w Smoleńsku z 10.IV.2010 r.

Z regionu
Aktualności
Sport
Kultura, rozrywka
Polityka

Organizatorami uroczystości były Władze Samorządowe Gminy. W uroczystości udział wzięły poczty sztandarowe oraz zaproszeni goście: Gimnazjum im. Armii Krajowej oraz Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Cieszkowach, Jednostki OSP z Cieszków, Czarnocina, Sokoliny, Ciuślic, Stradowa i Swoszowic, Pan Starosta Powiatu Kazimierskiego – Jan Nowak, Pani Wójt Gminy Czarnocin – Maria Kasperek, Państwo Radni z Panem Przewodniczącym Rady Gminy – Kazimierzem Warszawą, Pani Sekretarz Gminy – Agata Wróbel, Pani Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Nauczycielstwa Polskiego – Beata Buła, Państwo Dyrektorzy Szkół z terenu Gminy, nauczyciele, dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Cieszkowach, uczniowie Szkoły Podstawowej z Czarnocina oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Sokolinie, Harcerze z terenu gminy, Państwo Sołtysi, Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy, przedstawiciele Gminnego Koła Emerytów i Rencistów, którzy przygotowali oprawę muzyczną całej uroczystości oraz mieszkańcy gminy pragnący oddać cześć Bohaterom.

Pani Wójt w swym okolicznościowym przemówieniu nawiązywania do tragicznej historii narodu Polskiego, do Polaków którzy w 1940 roku tracili życie w Katyniu, Charkowie czy Miednoje. Pani Wójt podkreślała, że najważniejsza jest pamięć o bohaterach i patriotach, zaznaczała także jak duże znaczenie ma pielęgnowanie wartości patriotycznych wśród najmłodszych.

Po Mszy Świętej wszyscy uczestnicy uroczystości oraz zaproszeni goście przemaszerowali pod Pomnik Jana Pawła II, tablicę Działaczy Ruchu Ludowego oraz Obelisk upamiętniający Żołnierzy Wojska Polskiego i Funkcjonariuszy Policji Państwowej, zamordowanych w Katyniu, Charkowie oraz Twerze-Miednoje, związanych z Gminą Czarnocin – na cześć których w kwietniu 2012 r. posadzono „Dęby Pamięci”. Pod każdym miejscem upamiętnienia zostały złożone symboliczne biało – czerwone kwiaty i „znicze pamięci”.
Uroczystość zakończyła się modlitwą i odśpiewaniem Hymnu Państwowego.

Kalendarz

ue_stopka.jpg