Strona startowa


Miło mi powitać Szanownych Państwa na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Zapraszam do gminy, gdzie znajdują się prawdziwe "perły" historyczne i turystyczne - średniowieczne grodzisko i gród stożkowy, zbory ariańskie, piękne zabytkowe kościoły
i unikatowe wykopaliska archeologiczne. Mogą Państwo nacieszyć wzrok cudowną przestrzenią naturalną, wzgórzami
i pagórkami harmonijnie przeplatającymi się z dolinami.
Maria Kasperek Wójt Gminy Czarnocin

50- lecie pożycia małżeńskiego w gminie Czarnocin

Dodał : GS Data: 2018-10-01 10:49:22 (czytane: 253)

W ostatni piątek września w niezwykle uroczystej oprawie 8 par małżeńskich z terenu gminy  Czarnocin świętowało jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, oraz 3 pary świętujące 60-lecie.

Z regionu
Aktualności
Sport
Kultura, rozrywka
Polityka

W tym wyjątkowym wydarzeniu Małżonkom towarzyszyły rodziny oraz goście na czele z Wójtem Gminy Marią Kasperek, Przewodniczącym Rady Gminy Kazimierzem Warszawą a także Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Iwoną Błaszczyk  .

Na tegoroczną uroczystość, aby towarzyszyć jubilatom w tej niezwykłej chwili przybyła Pani Renata Antos, która w imieniu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa odczytała list gratulacyjny przekazując tym samym życzenia.

Uroczystość rozpoczęła się Marszem Mendelssohna, w dalszej części były oficjalne przemówienia i życzenia władz samorządowych.

Z rąk pani Wójt, która w tym momencie reprezentowała Prezydenta RP, Dostojni Jubilaci obchodzący Złote Gody otrzymali medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Szanownym Jubilatom wręczono listy gratulacyjne od władz samorządowych oraz kwiaty. Podniosłą chwilę uczczono symboliczną lampką szampana. Po oficjalnej części uroczystości wszyscy zebrani zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.

Złote Gody to jubileusz, za sprawą, którego patrzyliśmy na dostojnych Jubilatów z podziwem  i szacunkiem, którzy mimo różnych przeciwności losu dotrzymali danego sobie przyrzeczenia. Miłość jest dawaniem, nie braniem, budowaniem, nie niszczeniem, cierpliwym znoszeniem  i wiernym dzieleniem każdego sukcesu i każdego smutku.


Medale za długoletnie pożycie otrzymali:

1.      Augustyn Stanisław i Augustyn Zofia

2.      Huptys Tadeusz i Huptys Józefa

3.      Kłos Edward i Kłos Krystyna Janina

4.      Lotko Józef i Lotko Halina Janina

5.      Obarzanek Wiesław i Obarzanek Janina

6.      Przeniosło Edward i Przeniosło Janina Mieczysława

7.      Urbański Wiesław Stefan i Urbańska Maria Józefa

8.      Wróbel Witold i Wróbel Elżbieta Barbara

 

60-lecie pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo:

1.      Cichy Stanisław i Cicha Józefa

2.      Koziara Zenon i Koziara Zofia

3.      Zięba Czesław i Zięba Władysława

 

Wszystkim Jubilatom życzymy kolejnych lat życia w dobrym zdrowiu, zgodzie i wzajemnej miłości.


Kalendarz

ue_stopka.jpg