Strona startowa


Miło mi powitać Szanownych Państwa na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Zapraszam do gminy, gdzie znajdują się prawdziwe "perły" historyczne i turystyczne - średniowieczne grodzisko i gród stożkowy, zbory ariańskie, piękne zabytkowe kościoły
i unikatowe wykopaliska archeologiczne. Mogą Państwo nacieszyć wzrok cudowną przestrzenią naturalną, wzgórzami
i pagórkami harmonijnie przeplatającymi się z dolinami.
Maria Kasperek Wójt Gminy Czarnocin

50- lecie pożycia małżeńskiego w gminie Czarnocin

Dodał : GS Data: 2017-10-02 12:57:28 (czytane: 348)

W ostatni piątek września w niezwykle uroczystej oprawie 4 pary małżeńskie z terenu gminy Czarnocin świętowało jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, oraz 1 para świętująca 55-lecie.

Z regionu
Aktualności
Sport
Kultura, rozrywka
Polityka

 W tym wyjątkowym wydarzeniu Małżonkom towarzyszyła rodzina oraz goście na czele z Wójtem Gminy Marią Kasperek, Przewodniczącym Rady Gminy Kazimierzem Warszawą, Sekretarzem Gminy Agatą Wróbel a także Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Iwoną Błaszczyk  .

Uroczystość rozpoczęła się Marszem Mendelssohna, w dalszej części były oficjalne przemówienia i życzenia władz samorządowych.

Z rąk pani Wójt, która w tym momencie reprezentowała Prezydenta RP, Dostojni Jubilaci obchodzący Złote Gody otrzymali medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Szanownym Jubilatom wręczono listy gratulacyjne od władz samorządowych oraz kwiaty. Podniosłą chwilę uczczono symboliczną lampką szampana. Po oficjalnej części uroczystości wszyscy zebrani zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.

Złote Gody to jubileusz, za sprawą, którego patrzyliśmy na dostojnych Jubilatów z podziwem i szacunkiem, którzy mimo różnych przeciwności losu dotrzymali danego sobie przyrzeczenia. Miłość jest dawaniem, nie braniem, budowaniem, nie niszczeniem, cierpliwym znoszeniem i wiernym dzieleniem każdego sukcesu i każdego smutku.

Medale za długoletnie pożycie otrzymali:
1. Halina i Zdzisław Kozik
2. Helena i Marian Patrak
3. Krystyna i Józef Sobczyk
4. Danuta i Ireneusz Tomasik

55-lecie pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo Józefa i Leszek Dembowscy

Wszystkim Jubilatom życzymy kolejnych lat życia w dobrym zdrowiu, zgodzie i wzajemnej miłości.

Kalendarz

ue_stopka.jpg