Strona startowa


Miło mi powitać Szanownych Państwa na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Zapraszam do gminy, gdzie znajdują się prawdziwe "perły" historyczne i turystyczne - średniowieczne grodzisko i gród stożkowy, zbory ariańskie, piękne zabytkowe kościoły
i unikatowe wykopaliska archeologiczne. Mogą Państwo nacieszyć wzrok cudowną przestrzenią naturalną, wzgórzami
i pagórkami harmonijnie przeplatającymi się z dolinami.
Maria Kasperek Wójt Gminy Czarnocin

3 Maja 2017 w Gminie Czarnocin

Dodał : GS Data: 2017-05-04 19:44:48 (czytane: 400)

Uroczyste obchody 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęła Msza Święta o godzinie 12:00 w Kościele Parafialnym w Czarnocinie Mszę Świętą celebrował Ksiądz Proboszcz Adam Kornalski nawiązując w wygłoszonej homilii w dniu Święta Maryi Królowej Polski do wartości patriotycznych.

Z regionu
Aktualności
Sport
Kultura, rozrywka
Polityka

Uroczystość poprowadzili i uświetnili członkowie Jednostki Strzeleckiej „Strzelec” Nr 2130, im. gen. Kwiatkowskiego pod dowództwem ppor. Sylwestra Szmita oraz Poczty Sztandarowe: Ochotniczej Straży Pożarnej w Swoszowicach, Polskiego Stronnictwa Ludowego, młodzież z Gimnazjum im. AK w Cieszkowach oraz delegacja uczniów Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Czarnocinie. Nie zabrakło także delegacji Gminnego Koła Emerytów i Rencistów, którzy uświetnili część sakralną uroczystości.

Wójt Gminy – Pani Maria Kasperek w swym okolicznościowym przemówieniu nawiązywała do losów Polski, do patriotyzmu, do pamięci o historii swojego kraju. Pani Wójt mówiła także o ważności celebrowania państwowych uroczystości patriotycznych.

W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, Wójt Gminy Czarnocin – P. Maria Kasperek, Przewodniczący Rady Gminy - P. Kazimierz Warszawa, Sekretarz Gminy – P. Agata Wróbel, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Nauczycielstwa Polskiego - P. Beata Buła, Dyrektorzy Szkół z terenu Gminy, nauczyciele, radni, sołtysi, mieszkańcy Gminy.

Po uroczystej Mszy Świętej wszyscy uczestnicy przemaszerowali pod miejsca pamięci, gdzie władze samorządowe oraz przybyłe delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze.

Ostatnim akcentem uroczystości były podziękowania Pani Wójt skierowane do wszystkich przybyłych uczestników obchodów 3 Maja.

Kalendarz

ue_stopka.jpg